Страхування фінансових ризиків

 Страхування фінансових ризиків належить до добровільної форми страхування (ст. 6 Закону про страхування). При цьому під «фінансовими ризиками» розуміють імовірність виникнення непередбачених фінансових втрат (зниження передбачуваного прибутку, зменшення очікуваного доходу, втрата частини або всього капіталу).

Фінансовий ризик - це ризик виникнення збитків суб'єкта господарської діяльності
внаслідок невиконання контрагентами своїх зобов'язань по укладених угодах або зміни
умов цієї діяльності по не залежних від суб'єкта господарської діяльності обставинам.
Предметом договору страхування є майнові інтереси, пов'язані:

 • З невиконанням (неналежним виконанням) контрагентами Страхувальника зобов'язань за договором (контрактом, угодою) між Страхувальником і контрагентом;
 • З недотриманням умов і термінів виконання контрагентом Страхувальника фінансових зобов'язань за договором (контрактом, угодою) між Страхувальником і контрагентом;
 • З недотриманням термінів установки і налагодження машин, устаткування, виконання робіт контрагентами Страхувальника за договором (контрактом, угодою) між Страхувальником і контрагентом;
 • З невідповідністю поставлених Страхувальникові згідно умов договору (контракту, угоди) товарів, сировини, матеріалів, або наданих послуг (робіт) вимогам відповідних нормативних документів;
 • З невиконанням (неналежним виконанням) контрагентами Страхувальника умов договорів про виконання робіт і / або надання послуг.
 • З втратою або обмеженням майнових прав, прав власності на майно та інших прав за цивільно-правовими договорами.
 • З порушенням (зміною) господарської (комерційної, підприємницької, статутний або інший) діяльності Страхувальника;
 • З заподіянням Страхувальнику майнові збитків, втрат, витрат по будь-якої причини, в тому числі в результаті непередбачених простоїв виробництва, які виникли в зв'язку з поломкою обладнання, автотранспорту, відключенням електропостачання і водопостачання; погодних умов, які унеможливлюють або перешкоджають здійсненню господарської діяльності;
 • Інші фінансові та комерційні ризики, визначені договором страхування, виходячи із специфіки проведення господарської діяльності Страхувальником.
 • У разі виникнення збитками внаслідок ненавмисного невиконання (неналежного виконання) договірних зобов'язань;
 • З втратою грошових коштів, доходів або доходів;
 • З виникненням збитків, в т.ч. недоотриманням очікуваного прибутку при виникненні перерви у виробництві.

Страхова сума (ліміт відповідальності) за договором страхування визначається за погодженням сторін, виходячи з суми, відповідно до укладеного між Страхувальником і його контрагентом угодою (договором, контрактом), або в межах збитків, які Страхувальник поніс би при настанні страхового випадку.

Страховий тариф становить від 1,5% до 20% від страхової суми.
Страховий тариф розраховується з урахуванням ризикових ознак окремої угоди, предмета укладеної угоди, характеру діяльності Страхувальника і його контрагента, їх платоспроможності та інших істотних факторів, що впливають на ступінь страхового ризику.

Добровільне страхування фінансових ризиків це Ваш захист у разі втрати доходу, або  капіталу в процесі ведення фінансової діяльності.

Ми надійно захистимо ваші інтереси в разі настання страхового випадку.

Ми пропонуємо нашим Клієнтам

страхування від втрати прибутків;

- страхування ризику невиконання фінансового договірного зобов’язання;

Калькулятор

(в стадії розробки)